Make your own free website on Tripod.com
 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

วิหารแซงต์ ซูลปิส (Saint Sulpice Church) เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในปารีสของนว
นิยาย The Da Vinci Code ซึ่งเป็นที่ที่ฝ่ายร้ายมาตามหารหัสลับ ซึ่งจะเป็นตัวไขปริศนาความลับของจอกศักดิ์สิทธิ์ และกลายเป็นที่ที่แม่ชีซึ่งเฝ้าวิหารอยู่และ
ได้เห็นคนร้าย ถูกฆ่าตาย วิหารแซงต์ซูลปิส เป็นวิหารที่มีสิ่งแปลกๆ อยู่ภายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะแท่งเสาโอบิลิสก์ที่มีลูกกลมประดับอยู่ข้างบน และเส้นทองเหลืองที่พาดอยู่บนพื้น ซึ่งเป็นเส้นกำหนดละติจูดที่ศูนย์องศาดั้งเดิม ก่อนที่จะถูกย้ายไปอยู่ที่กรีนิช ใกล้ลอนดอนใน
ประเทศอังกฤษ
พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่
โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลกซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความ
งดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์
นิเจอร์ชั้นดีอาทิ ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระ
ราชวังแห่งนี้ เชิญท่านอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลาย
ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม

 

เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนย์กลางของมหานครปารีส ผ่านชมด้านหน้าของ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี

 

 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพโมนาลิซ่าหรือภาพมาดอนน่าออฟเดอะร็อก ที่เรารู้จักกันดี ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของนวนิยายที่มีชื่อเสียง The Da Vinci Code ของแดน บราวน์ รวมทั้งผลงานของศิลปินชาวอิตาลีอื่นๆ หรือศิลปินชาวฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมงานศิลปะจากอียิปต์ รวมทั้งศิลปะสมัยกรีกและโรมันอีกด้วย โดยเฉพาะบริเวณลาน ปิรามิดแก้ว ขนาดใหญ่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ ที่เป็นหัวใจของเรื่อง
The Da Vinci Code ในตอนท้ายสุด

 

ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส

 

 
ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน

 

จัตุรัส คองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต

 

 

 

 

หน้าแรก