Make your own free website on Tripod.com
 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

ถนนวาซี่ แหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้า และของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย เช่น ผ้าลูกไม้, ผ้าปัก, เครื่องแก้ว, ไข่ระบายสี และสินค้า Brand name ที่มีชื่อของฮังการีภายในห้างสรรพสินค้าหรูหรา

 

 

จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ และยังใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการี จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ใจกลางเมือง
กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งศิลปะและดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่กว่าพันปีของออสเตรีย และยังเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี

 

 

พระราชวังเชิน บรุนน์ พระราชวังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
สถาปัตยกรรมสไตล์บารอค ดินแดนต้นกำเนิดของนักดนตรีเอกโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง THE SOUND OF MUSIC

 

 

สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ เจ้าของบทเพลงอมตะ “By The Beautiful Blue Danube”
ถนนคาร์ทเน่อร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย

 

 

วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา
ณ หมู่บ้าน Grinzing หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีชื่อเรื่องการผลิตไวน์สดอิ่มอร่อยกับขาหมูและไส้กรอกในรสชาติแบบเวียนนา ต้นตำรับ
ซาลสบวร์ก เมืองโรแมนติคที่มีแม่น้ำซาลซัคไหลผ่านใจกลางเมือง

 

 

ทะเลสาบมอนด์เซ ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งในภาพยนตร์ The Sound of Music ที่โด่งดังไปทั่วโลก
อุทยานมิราเบลล์ อุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงานที่จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

 

สวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” ที่แปลกตา, การจัดดอกไม้ประดับอย่างงามตา, สวนวงกต, โรงละครในแมกไม้ที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน

 

 

ป้อมปราการโฮเฮ็นซัลสบวร์ก ซึ่งตั้งตระหง่านบนยอดเขาเป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้

 

 

บ้านพักโมสาร์ท ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตร์ของครอบครัวโมสาร์ท

 

 

หน้าแรก