Make your own free website on Tripod.com

 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

 

วัดเซรา (Sera Monastery) ตั้งอยู่ที่เชิงเขาตาติปู สร้างโดยลูกศิษย์คนหนึงของ ซอง คาปา ผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธลัทธิเกอลักปา หรือนิกายหมวกเหลือง วิทยาลัยสงฆ์ขนาดใหญ่ ที่เคยมีพระจำวัดถึงกว่า 5000 รูป ดดยปัจจุบันมีประมาณ 500 รูป ในช่วงบ่ายๆจะมีการเรียนธรรม ด้วยวิธี “ปุจฉา” “วิสัชนา”

 

 

วัด เดรปรุง (Drepung Monastery) วัดขนาดใหญ่ที่สุดในยุครุ่งเรืองของศาสนา ในอดีตเคยเป็นสถานที่ของศูนย์พยากรณ์ ที่นักบวชและคนธรรมดาสามารถเข้ารับการบวชเป็นเทพพยากรณ์ได้ และยังเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหมทางการเมืองเป็นเวลายาวนานอีกด้วย โดยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พำนักอาศัยของดาไลลามะองค์ที่ 2 ก่อนที่พระราชวังโปตาลาจะสร้างเสร็จ ภายในบรรจุพระศพดาไลลามะองค์ที่ 2 และ 4

 

 

วัดโจคัง หรือต้าเจ้าซื่อ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของชาวทิเบตทั้งมวล (พระราชวังโปตาลา ถือว่าเป็นพระราชวังไม่ใช่วัด) วัดโจคังถือเป็นศักดิ์สิทธิ์สำคัญเป็นหนึ่งในสมัยโบราณวัดนี้ถือว่าคนทิเบตจะต้องมาแสวงบุญในเทศกาลอาจมีคนนับแสนนับล้านเข้าสู่วัดนี้ สถาปัตยกรรมอันใหญ่โตของวัดนี้มีรูปแบบผสมของทิเบตจีน เนปาล และทางเหนือของอินเดียมีอายุนับพันปี เคยมีพระสงฆ์จำพรรษาเกือบหมื่นรูปรอบๆ วัด จะเห็นผู้แสวงบุญเดินคลานกราบแบบอัฐฎางคประดิษฐ์ คือ การบูชาสูงสุดของชาวพุทธ คือให้อวัยวะบนร่างกายแปดจุดสัมผัสพื้น

 

 

พระราชวังฤดูร้อนนอร์ปูลิงกา สร้างในสมัยทะไดลามะองค์ที่ 7 และทุกรัชกาลจะสร้างต่อเติมจนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สมบรูณ์ และสง่างามยิ่งโดยสร้างติดริมแม่น้ำลาซา ที่นี่เคยเป็นที่ประทับในฤดูร้อนแสนสั้นขององค์ทะไดลามะ องค์ที่ 14 สถาปัตยกรรมจึงรวบรวมมาจากหลายถิ่น ความวิจิตรบรรจงโอ่อ่า สมพระเกียรติยศ แม้ปัจจุบันจะร้างองค์ประมุข แต่ที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์กลางของศรัทธาทั้งมวลของชาวทิเบต

 

 

ทะเลสาบหยั่งยุง ซึ่งเป็นทะเลสาบหนึ่งในสามเทพฯของชาวธิเบต อยู่สูงกว่าระดับ น้ำทะเล 4,400 เมตร ซึ่งชาวทิเบตมีความเลื่อมใสศรัทธามาก ทุกปีจะมีคนนับแสนไปล้างบาป ณ ที่แห่งนี้ ในสมัยโบราณเคยเป็นที่ต่อสู้กับชาวฝรั่ง มีร่องรอยปืนใหญ่ยังหลงเหลืออยู่


 

หน้าแรก