Make your own free website on Tripod.com

 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

กาฐมัณฑุ-พระราชวังหนุมานโดก้า เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ชั้นเรียกว่าหอพสันตปุระ พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์ และเมื่อเวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกชมการสวนสนาม

 

 
หนุมานโธกา (Hanuman statue) รูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูง ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูทางเข้าพระราชวัง
บ้านกุมารี (Kumari House) ที่พำนักของเทพธิดา ตัวแทนแห่งเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ตัวอาคารจะเป็นตึก 3 ชั้นเป็นไม้สลักสวยงามมาก
กาฐมณฑป (Kasthamandap) อาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ
กาฬไภราพ (Kala Bhairab) รูปสลักขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้าย เดิมทีพบที่ทุ่งนาตอนเหนือของตัวเมืองในศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ส่วนมากจะใช้ในการตัดสินคดีความ โดยจะนำคนที่พูดเท็จมาสาบานต่อหน้ารูปสลักแห่งนี้

 

วัดตะเลชู (Taleju Temple) วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชู คือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์ และประเทศเนปาล

 

 
พุทธนารท (Bodhanath) วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองกาฐมัณฑุ มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวทิเบตที่อพยพเข้ามาในปี ค.ศ. 1959

 

ปศุปฎินารท (Pashupatinath) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑุประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญทางศาสนาฮินดู ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำภัคมาติ ชาวฮินดูถือว่าแม่น้ำแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำคงคา ตัววัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละ ในปี ค.ศ. 1964 เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏิ

 

 

 

วัดสวยมภูนารท (Swyambunath) หรือ วัดลิง ตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกของเมืองกาฐมัณฑุ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีค.ศ. 420 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือสถูปที่มีดวงตาและคิ้วอยู่โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เดียวที่พระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูสามารถอยู่คู่กัน

 

 

 

ปาทัน(ลาลิตปูร์)เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางตอนใต้ของเมืองกาฐมัณฑุ เหนือแม่น้ำภัคมาติ สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ได้รับขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม โดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานศิลปะที่ใช้ฝีมือคนทำ

 

 

 

เจดีย์มหาโพธิ์ (Jagannarayan Temple) ซึ่งจำลองการสร้างมาจากทางพุทธคยา ในประเทศอินเดีย โดยใช้พระพิมพ์องค์เล็กๆ มาประดับอยู่โดยรอบประมาณ 2,500 ชิ้น

 

 
วัดทอง (Golden Temple) เป็นวัดในพุทธศาสนา หลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจดพื้นดิน ซึ่งสร้างตามความเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์

 

บักตาปูร์-พระราชวัง 55 พระแกล เนื่องจากเดิมทีบักตาปูร์เคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่และมีความรุ่งเรืองทางการค้า พระจึงทำให้มีพระราชวังที่งดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมเนปาลในสมัยศตวรรษที่ 18

 

 

 

มณฑปปนยาตาโปลา (Nyatapola) เป็นมณฑปที่สูงใหญ่ที่สุดในเนปาล หลังคามี 5 ชั้นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล และถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้

 

 

 

นากาโก๊ด(Nagarkot)-สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ทั้งนี้เนื่องจากสามารถชมความงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนว อีกทั้งถ้าในวันที่อากาศดี ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์เรสได้อีกด้วย

 

 

 

โภคครา (Pokhara)เมืองนี้เป็นจุดที่ดูความงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุด เนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร และมียอดเขาสวยที่สูงที่สุดของเทือกเขาหิมาลัยที่มองเห็นได้ชัดอีก 3 ยอด คือ ยอดเขามัจฉาปูชเร, อันนาปูร์ณา 1 และ 2 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย โดยเฉพาะการเดินเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ยอดเขาเอเวอร์เรส จะมาเริ่มต้นที่นี่

 

 
ทะเลสาปฟีว่า (Fewa Lake) เป็นทะเลสาปน้ำจืดใหญ่เป็น 1 ใน 3 ที่มีอยู่ในประเทศ กลางทะเลสาปจะเป็นที่ตั้งของวัดบาฮาลี หรือพระนางปราวตี
น้ำตกเดวี (Devi fall) น้ำตกที่มีความลึกที่สุด ตั้งชื่อตามเด็กชายเดวีที่มาเสียชีวิตพร้อมคู่รัก ณ ที่แห่งนี้

 

ถ้ำพระศิวะ (Shiva cave) เป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดิน ภายในจะประดิกษ์ฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่เต็มองค์ โดยทั่วไปจะมีโอกาสเข้าชมน้อยมาก เนื่องจากจะมีน้ำซึมเข้ามาภายในถ้ำ

 

 

 

ศูนย์อพยพชาวทิเบต (Tibetan Refugee camps) ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก UNESCO ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่พำนักอยู่ที่นี่ และชมวิธีการทำพรมพื้นเมือง

 

 
จิตตวัน (Royal Chitawan National Park)ป่าจิตตวันจะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไภราวะ ระยะทาง 165 กิโลเมตร อาณาเขตของตัวอุทยานทั้งหมดมี 932 ตารางกิโลเมตร จัดเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของเนปาล และทาง UNESCO ได้รวมเข้าเป็นมรดกโลกปี 1984 พื้นที่ในวนอุทยานจะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง ทั้งนี้เนื่องจากมีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำนารายาณี แม่น้ำราฟ และ แม่น้ำรีฟ พันธ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่นี้มี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบทุ่งหญ้า แบบพืชน้ำ และ แบบป่าเนื้อแข็ง อันได้แก่พวกต้นสาละ ต้นนุ่น ต้นโพธิ์ ต้นมะเดื่อ  
ลุมพินี (Lumbini)สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือได้ว่าเป็นสังเวชนียสถาน 1 ใน 4 แห่ง ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาเพื่อสักการะบูชา

 

หน้าแรก