Make your own free website on Tripod.com

 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) และสถานที่โดยรอบ
ที่สุดปลายทางด้านเหนือของถนนเซจองโน เราจะเห็นพระราชวังเคียงบกกุงตั้งโดดเด่นเป็นสง่า นี่คือพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน ในบริเวณพระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ ณ ที่สองแห่งนี้เอง นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมลักษณะเด่นๆ ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเกาหลี รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีในอดีต
ไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งคึนจองจอน (Geunjeongjeon) หรือศาลาเคียงฮวยรู (Gyeonghoeru) ซึ่งตั้งอยู่กลางสระรูปดอกบัว หรือศาลายางวอนจอง (Hyangwonjeong) หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หลายอาคาร ล้วนแล้วแต่แสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามและแวดล้อมไปด้วย ทัศนียภาพเขียวขจีของสวนอันน่าอภิรมย์
ประตูจอนชุนมุน (Geonchunmun Gate) เป็นประตูด้านตะวันออกของพระราชวังเคียงบกกุง จะเปิดออกสู่ถนนซัมจองดองกิล (Samcheongdonggil) ที่มีร้านขายชุดประจำชาติเกาหลี (เรียกว่า ฮันบก) และหอแสดงศิลปะหลายแห่ง ทางด้านเหนือสุดของถนนซัมจอง
ดองกิล ซึ่งยาว 1 กม. นั้นจะมีถนนซองวาแดกิล (Cheongwadaegil) ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านมาบรรจบกันกลางถนน และสวนหย่อมตกแต่งงดงามอยู่ข้างทางหลายแห่ง เป็นถนนที่น่าเดินเที่ยวผ่อนคลายอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง เมื่อไปถึงปลายสุดถนน จะเห็นสวนโรสออฟแชรอน (Rose of Sharon Garden) และหอประชุมชุมชนเฮียวจาดอง (Hyoja-dong Community Hall) ซึ่งเป็นที่แสดงของกำนัลต่างๆ ที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆ ของเกาหลีได้รับมา พร้อมประวัติโดยละเอียดของกรุงโซล
พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 เพื่อเป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน อันเป็นราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ในจำนวนพระราชวังทั้ง 5 ที่สร้างขึ้นในราชวงศ์นี้ พระราชวังเคียงบกกุงแห่งนี้ ถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด
Note: โทร. : 02-734-2458 เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน : ลงที่สถานีเคียงบกกุง (Gyeongbokgun Station) ทางออกหมายเลข 5 สาย 3 เปิดเวลา : 09:00-18:00 น. (ระหว่างเดือน พ.ย.-ก.พ. เปิดให้ชมตั้งแต่ 09:00-17:00 น.) และปิดวันอังคาร ค่าเข้าชม : 700 วอน

 

 

ถนนซัมจองดองกิล (Samcheongdonggil) ตลอดเส้นทางของถนนสายนี้ จะมีหอแสดงผลงานทางศิลปะเช่น ฮุนได (Galley Hyundai) พิพิธภัณฑ์ศิลปะคึมโฮ (Kumho Museum of Art) ศูนย์ศิลปะอาร์ตซอนเจ (Artsonje Center) เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีวัดเบิมเนียมซา (Beomnyeonsa) พิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายพื้นบ้านเกาหลี (Korean Traditional Folk Dress Museum) ศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส (French Cultural Center) ห้องสมุดจองด๊อก (Jeongdok Library) ร้านกาแฟร้านอาหารและร้านช่างฝีมือต่างๆ
มีรถประจำทางวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์รอบๆ บริเวณนี้ ราคาค่าโดยสาร 1000 วอน และซื้อได้จากพนักงานขับรถ

 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี (National Museum of Korea)สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1908 ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีการแสดงผลงานทางวัฒนธรรมของเกาหลีถึง 120,000 ชิ้น และนอกจากนี้ยังแสดงผลงานของประเทศใกล้เคียงอีกด้วย เช่น จากจีน ญี่ปุ่น เอเชียกลาง โดยอาคารเดิมนั้น ได้ถูกรื้อถอนไปเมื่อปี ค.ศ. 1996 และมีการสร้างอาคารปัจจุบันขึ้นเป็นการชั่วคราว ภายในพระราชวังเคียงบกกุง ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะกว่า 5,400 ชิ้นในหอแสดง 18 แห่ง ซึ่งอาคารใหม่กำลังก่อสร้างขึ้นในสวนยงซานแฟมิลี่ และจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2003

 

ชองวาแด หรือบ้านสีฟ้า (Cheong Wa Dae) นี่คือทำเนียบของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี คุณสามารถติดต่อเพื่อจัดไกด์ให้นำคุณเที่ยวชมได้เป็นการส่วนตัวได้ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึง 15:00 น. วันศุกร์และวันเสาร์ในเดือนเมษายน พฤษภาคม กันยายน และเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังสามารถจัดนำเที่ยวเป็นกลุ่มได้ถึง 30 คน
Note : โทร. 02-770-0755 / 737-5800 เวปไซท์ : http://www.cwd.go.kr

 

 

รถไฟลอยฟ้าบูกั๊ก บูกั๊กเป็นชื่อเรียกเล่นๆ ของบูกั๊กซังอิล ซึ่งเป็นถนนแล่นเลียบแนวเขาบูกั๊กซาน ตลอดแนวถนนมีต้นไม้ซึ่ง ตกแต่งสวยงามมากกว่า 100,000 ต้น ระหว่างทางเราจะเห็นศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งมีชื่อว่า ปาลกั๊กจอง ซึ่งเมื่อขึ้นไปแล้ว จะสามารถมองเห็นตัวเมืองโซลได้อย่างชัดเจน
Note : การเดินทาง : รถประจำทางสาย 2 (10 นาที) จากสถานีรถไฟใต้ดินกวางวามุน (Gwanghwamun)

 

 

พระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) บริเวณพระราชวังถ็อกซูกุง จะมีสิ่งก่อสร้างที่น่าชมเป็นอันมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน (Daehangmun Gate) พระที่นั่งชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็นสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวังต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งเป็นที่เก็บสิ่งของที่ใช้ในพระราชวังในสมัยราชวงศ์โชซอน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะถ๊อกซูกุง ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหม่มากมาย
Note : โทร. 02-771-9951 การเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน : จากสถานีซิตี้ฮอล (City Hall) ทางออกหมายเลข 2 สาย 1 และสาย 2 เปิดเวลา : 09:00 - 18:00 น. (ระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค. : 09:00-17:30 น.) และปิดวันจันทร์ ค่าเข้าชม : 700 วอน

 

โรงละครชองดอง (Chongdong Theater) เป็นโรงละครแห่งแรกที่แสดงละครแบบเก่า มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านทุกวันยกเว้นวันจันทร์ การแสดงหลักๆ คือระบำกลองพันซอรี ซันโจ ฮับจู (เป็นทำนองวงดนตรีเล่นจากเครื่องดนตรีของเกาหลี) ระบำดาบและระบำพัด และอื่นๆ คุณสามารถถ่ายภาพกับนักแสดงซึ่งแต่งกายแบบพื้นเมือง การแสดงจะมีบทบรรยายภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ฉายบนจอใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าใจเรื่องของการแสดงมากขึ้น
หอศิลป์โรแด็ง(Rodin Gallery) เป็นหอศิลป์ติดอันดับ 10 ของโลกและเป็นที่ 2 ของทวีปเอเชีย และแสดงผลงานของโอกุสต์ โรแด็งทั้งหมด หอศิลป์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของศูนย์การค้าซัมซุง (Sumsung Plaza)
Note: โทร. 02-2259-7649 เดินทางทางรถไฟใต้ดิน : สาย 1 หรือ 2 ออกตรงทางออกหมายเลข 8 ที่สถานีซิตี้ฮอล (City Hall) เปิดให้ชมเวลา : 10:00-18:00 น. และปิดวันจันทร์
พระราชวังเคียงฮุยกุง (Gyeonghuigung Palace) พระราชวังนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1617 โดยเป็นหนึ่งในพระราชวังทั้ง 5 ของราชวงศ์โชซอน และถือว่าเป็นพระราชวังที่แยกออกมาจนถึงยุคที่ญี่ปุ่นทำลายอาคารต่างๆ ของราชวังเมื่อครอบครองเกาหลี ในยุคนี้รอบบริเวณราชวังได้ทำเป็นสวนชื่อสวนเคียงฮุยกุง พระราชวังแห่งนี้ได้รับการบูรณะอย่างครบถ้วนบริบูรณ์รวมทั้งประตูใหญ่และพระที่นั่งหลักเป็นต้น
Note : โทร: 02-731-0531 เดินทางทางรถไฟใต้ดิน: สาย 5 ออกตรงสถานีซอแดมุน ( Seodaemun) ทางออกหมายเลข 4

 

ตลาดนัมแดมุน (Numdaemun Market)เป็นศูนย์การค้าส่งและ เราจะสามารถหาสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ เช่นเสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน อาหาร ดอกไม้ เครื่องมือ ผมปลอม (นิยมในเกาหลี) เครื่องแก้ว เครื่องใช้ เครื่องประดับ ของขวัญ เครื่องกีฬา กระเป๋า วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน เป็นต้น เรียกว่า ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยังเรือรบ คุณก็หาได้จากที่นี่ ตลาดนัมแดมุนนี้ มีชื่อเสียงมานานในความเป็นตลาดกลางแจ้ง แต่สภาพของมันกำลังถูกเปลี่ยนไปด้วยการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งสมัยใหม่
Note : เดินทางทางรถไฟใต้ดิน : สถานีรถไฟใต้ดินสาย 4 ออกที่สถานีเฮอยอน ( Hoehyeon) ทางออกหมายเลข 5 เปิดเวลา 23:00 น. - 17:00 น. ปิดวันอาทิตย์

 

เมียงดอง (Myeong-dong) (หรือ "มะยมดอง" ที่คนไทยเรียกกัน) เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี และเป็นแหล่งนิยมของวัยรุ่นเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้ เมโทร มิโดป้า และห้างสรรพสินค้าชินเซแก และร้านมิกลิออร์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน ขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ และเครื่องสำอาง เป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อ นักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร เพื่อแวะรับประทานได้ก่อนไปใช้จ่ายเงินต่อ
Note: การเดินทาง : รถไฟใต้ดินสาย 2 ลงที่สถานีอุจจิโร (1) อิล (Eujilro 1 (il) ga) หรือสาย 4 ลงสถานีเมียงดง (Myeong-dong) ทางออก 5 เปิดเวลา : 10:30น. - 21:00 น. สุดปลายถนนเมียงดง ซึ่งพื้นที่เป็นเนินมีโบสท์เมียงดง ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกในเกาหลี

 

โบสท์เมียงดง โบสท์นี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1898 และเป็นตึกก่ออิฐถือปูนแนวตะวันตกแห่งแรก สร้างแบบเรอเนสซองส์ใหม่ และมีหอระฆังซึ่งมีความสูง 45 เมตร

 

อินชาดง (Insadonggil)
ตามแนวถนนอินซา-ดงนั้นมีร้านรวงนับร้อยๆ ร้าน ซึ่งแน่นขนัดไปด้วยภาพวาดด้วยหมึกแบบพื้นเมือง งานประดิษฐ์อักษรต่างๆ เครื่องเรือนแบบโบราณ งานฝีมือ เครื่องเคลือบ และเครื่องแต่งกายพื้นเมืองสมัยใหม่
ในทำนองเดียวกันตามตรอกด้านหลังอินซา-ดง จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหารพื้นเมืองมากมาย ทุกวันอาทิตย์นั้น ถนนอินซา-ดง จะเป็นถนนคนเดิน โดยปิดไม่ให้รถวิ่งเลย ตามทางที่เดินไปนั้นยังมีการแสดงรื่นเริงต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีให้จังหวะ ติดกับอินซา-ดง คือนากวันอาเขต (Nagwon Arcade) เป็นทางเดินซื้อของซึ่งสองข้างทางจะเป็นตลาด เครื่องดนตรี ร้านขนม และของประณีตต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพระราชวังอึนเฮียงกุง ที่อยู่ของผู้สำเร็จราชการแดวองกุน ในสมัยราชวงศ์โชซอน ผู้ซึ่งปิดประตูอาณาจักรต่อชาวต่างชาติ และโชเกซาซึ่งเป็นวัดหลักของนิกายพุทธที่สำคัญของเกาหลี ที่เรียกว่า โชเกจอง ในวัดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชมพิธีสวดมนต์แบบศาสนาพุทธ ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของธูป ถนนที่ผ่านวัดโชเกซานั้น เต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ และสินค้าที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ในเวลาเดียวกัน ถ้าเดินเลยไปทางด้านสถานีชงกัก (Jonggak) ของรถไฟใต้ดินสาย 1 เราจะพบหอคอยชงโน ซึ่งเมื่อขึ้นไปแล้วจะเห็นทัศนียภาพของกรุงโซลยามค่ำคืน เลยไปจากหอคอยชงโน คือหอระฆัง
สวนนัมซาน และบริเวณโดยรอบ (Namsan Park) สวนนัมซานตั้งอยู่บนเนินเขานัมซาน ที่นี่ก็เป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล ซึ่งบริเวณสวนนี้เป็นที่นิยมสำหรับการชมทัศนียภาพกรุงโซลจากบนหอคอย ซึ่งได้มุมมองที่กว้างไกลและไม่มีอะไรมาบดบัง ที่ฐานของหอคอยก็คือศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนสัตว์เล็กๆ สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน และสถานที่อำนวยความสะดวก สวนสำหรับออกกำลังกายและเดินพักผ่อนหย่อนใจ การขึ้นไปบนเขานัมซานก็สามารถทำได้โดยง่าย โดยอาจขึ้นกระเช้าไฟฟ้าจากสถานีตรงตีนเขา บางคนอาจชอบเดินขึ้นตามบันได้ผ่านสวนพฤกษสาตร์นัมซาน ไปทางศาลาปาลจั๊กจอง ขึ้นไปจนถึงหอคอย ภายในหอคอยนี้มีพิพิธภัณฑ์ความเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน โรงภาพยนตร์สามมิติ และภัตตาคารซึ่งบริการอาหารมังสวิรัติแบบพื้นเมือง รวมทั้งโรงละคร เวทีจัดคอนเสิร์ต ท้ายที่สุดถ้าเราขึ้นไปบนหอคอยในเวลากลางคืนนั้น เราจะได้เห็นทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยงาม
หอคอยโซล (Seoul Tower) เมื่อขึ้นไปบนหอคอยโซล สามารถใช้กล้องส่องทางไกลที่จัดเตรียมไว้แล้วชมทัศนียภาพได้อย่างชัดเจน สามารถมองเห็นกรุงโซลโดยรอบได้อย่างชัดเจน และที่บนสุดของหอคอยก็มีหอดูดาวและภัตตาคารที่หมุนได้รอบทิศด้วย
Note : การขึ้นกระเช้าลอยฟ้าให้ลงรถไฟใต้ดินสาย 4 ลงที่สถานีเมียงดอง (Myeong-dong) ทางออกหมายเลข 3 ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เวลาเปิด 10:00 - 22.30 น. ค่าขึ้นรถกระเช้า - 3500 วอน (เที่ยวเดียว) หอคอยแห่งกรุงโซล - เวลาเปิด 10:00-24:00 (สำหรับหอดูดาว) ราคา 8,500 วอน สำหรับหอดูดาว พิพิธภัณฑ์และโรงละคร
โคเรียเฮ้าส์ (Korea House) คือตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแท้ๆ ของเกาหลี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมโต๊ะของท่านเจ้าของบ้านแบบเกาหลี และการแสดงดนตรีและการเริงระบำประจำชาติเกาหลี รวมทั้งสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากช่างฝีมือชาวเกาหลี ต้องสำรองที่ล่วงหน้าครับ
Note : โทร : 02-2266910
อีแทวอน (Itaewon) จากสี่แยกอีแทวอนนั้น จะมีเขตท่องเที่ยวยาวเหยียดไปจนผ่านโรงแรมแฮมิลตันจนถึงฮัม-นัมดง ณ ที่นี้เต็มไปด้วยร้านรวงประมาณ 2,000 ร้านและบาร์ดนตรีแจ๊ส คลับ และร้านอาหารพื้นเมือง บริเวณนี้เป็นที่พักของชาวต่างชาติในเกาหลี รวมทั้งนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันรอบๆ บริเวณโรงแรมแฮมิลตันก็มีร้านอยู่รวมๆ กันถึง 1,000 ร้าน ขายเครื่องหนัง กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ตามทางเท้าก็มีแผงขายของกว่า 400 แผง ขายของที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง เช่น หมวก เสื้อยืด สิ่งละอันพันละน้อย และอื่นๆ อีกมากมาย อีแทวอนยังเป็นแหล่งขายอาหารนานาชาติเช่น อิตาลี สวิส เยอรมัน เม็กซิกัน อินเดีย ไทย เป็นต้น ในยามค่ำคืน อีแทวอนก็กลายเป็นบริเวณที่สนุกน่าตื่นเต้นสำหรับคนกลางคืน ในยามที่ไฟตามเขตการค้าธุรกิจดับลง เพิงตามทางเท้าก็เปลี่ยนเป็นรถลากขายเครื่องดื่มและของทานเล่น นอกจากนั้นยังมีคลับและคาราโอเกะด้วย สรุปแล้วอีแทวอนก็เป็นแดนที่สว่างไสวตลอดคืน (คล้ายๆ สีลม) รถไฟใต้ดินสาย 6 จะสิ้นสุดสายที่นี่พอดี
Note : รถไฟใต้ดินสาย 6 ลงที่สถานี Itaewon
Website : http://www.itaewon.go.kr/english/index.asp

ยออีโด และบริเวณโดยรอบ (Yeouido) ยออีโดเป็นแหล่งธุรกิจการเงิน ที่แสดงความความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ที่นี่คือที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ตึกสำนักงานบริษัทหลักทรัพย์หลายบริษัท และสภาอุตสาหกรรม สภาธุรกิจขนาดกลางและย่อย รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ก็จะไปวางขายที่ศูนย์การแสดงสินค้ายอดีโอ แห่งกรุงโซล
อาคาร KLI 63 มีชั้นใต้ดินถึง 3 ชั้นและชั้นที่เหนือพื้นดินขึ้นไป 60 ชั้น และเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงโซล ภายในอาคารมีหอดูดาวที่ชั้นบนสุด พิพิธภัณฑ์สัตว์ซึ่งเรียกกันว่าโลกทะเล และโรงหนังไอแม็กซ์ ที่พิพิธภัณฑ์โลกทะเลนี้ มีสัตว์น้ำถึง 20,000 ชนิด 400 พันธุ์ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ออกกำลังกาย ร้านขายของ ภัตตาคารชั้น 1 หรือแม้กระทั้งร้านขายอาหารทานเล่น
Note : โทร. 02-789-5663- 5 เดินทาง :- รถไฟใต้ดินสาย 5 ลงที่สถานียออินารุ (Yeouina) ทางออกที่ 1 และต้องนั่งแท็กซี่ต่อ เปิดบริการ : 10:00 น.-21:00 น. ค่าบริการ : 16,500 วอนสำหรับบริการทุกอย่าง
รัฐสภา บริเวณรัฐสภาใช้เนื้อที่เกาะยออีโดถึง 12.5% และนี่เป็นตึกรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์รัฐสภาและห้องสมุดรัฐสภา ที่ประตูทางด้านหลังจะมีโต๊ะประชาสัมพันธ์ ซึ่งเราสามารถซื้อทัวร์ได้ ถนนรอบๆ รัฐสภาจะสะพรั่งไปด้วยต้นเชอรี่ ในฤดูใบไม้ผลิ
Note : โทร. 02-7882885/2932 เดินทาง : รถประจำทางสาย 5 เบอร์ 48 หรือ 53 เพียง 3 นาทีจากสถานียออีโด (Yeouido) เปิดเวลา : 09:00 น.-18:00 น. (ถึง 17:00 น. ระหว่างเดือน พ.ย.-ก.พ.)

สวนยออีโด (Yeouido Park) บริเวณยออีโดพลาซ่าซึ่งมีแต่พื้นที่เรียบๆ 27 ปี ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนขึ้นมาในปี 1999 แทนที่จะเป็นสถานที่เรียบๆ สวนนี้จะมีต้นไม้ สนามหญ้า สระน้ำ และศาลา รอบๆ สวนมีทางจักรยานและทางเดินเท้า ซึ่งเชื่อมกันด้วยทางเท้าใต้ดินไปจนถึงปากน้ำฮันกัง
Note : ลงรถไฟใต้ดินสาย 5 ออกที่สถานียออีโด (Yeouido) ทางออกที่ 3
ชัมซิล และบริเวณโดยรอบ (Jamsil)
บริเวณรอบๆ สถานีชัมซิล ตรงทางรถไฟใต้ดินสาย 2 จะถือเป็นศูนย์ย่อยของกรุงโซล ณ ที่นี้เราจะพบสวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุด และมีเด็กๆ มาเที่ยวมากมาย สวนนี้จะประกอบด้วยการผจญภัยในสวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ และเกาะมหัศจรรย์ซึ่งลอยอยู่กลางทะเลสาป มีศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โรงหนัง ลานสเก็ตน้ำแข็ง โรงแรมหรู และศูนย์กีฬา ในบริเวณใกล้เคียงจะมีตลาดขายส่งผลิตภัณฑ์ทางน้ำและการเกษตร ชื่อว่าคารักดง และที่ถนนมุมจอง-ดง โรดิโอ ก็จะมีสินค้าผลิตในเกาหลี และสินค้าต่างประเทศหรูๆ ด้วยราคาย่อมเยา ศูนย์กีฬาชัมซิลคือสถานที่แข่งกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ในปี ค.ศ. 1986 และกีฬาโอลิมปิคที่กรุงโซลในปี ค.ศ. 1988
สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ (Lotte World) ตลอดปีจะมีเครื่องเล่นสนุกน่าหวาดเสียวบริการอยู่ เช่นรถเหาะ ขบวนพาเหรดแปลกตา รายการแสดงต่างๆ ภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งสามารถพาเราเข้าไปในประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ในเกาหลี จำลองให้เห็นหมู่บ้านย่อส่วนต่างๆ
Note: โทร.02-4112000 การเดินทาง : สาย 2 หรือ สาย 8 ลงสถานีชัมซิล (Jamsil) ทางออกหมายเลข 8 เปิดเวลา : 09:30 น. - 23:00 น. ค่าบริการ : 24,000 วอน ตั๋วเดียวชมได้หมดทุกรายการ
website : http://www.lotteworld.com/english/e_index.html
นอริ มาดังแห่งกรุงโซล (Seoul Nori Madang) นี่คือโรงละครกลางแจ้ง ซึ่งแสดงการเริงระบำต่างๆ เช่นระบำชาวนา และระบำหน้ากาก สุดสัปดาห์ยามบ่าย โรงละครซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาปซกชนโฮเหล่านี้ จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาชมการแสดงพื้นบ้าน
Note : โทร.02-4103410/3 เปิดเวลา : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการช่วง เม.ย. และต.ค. (14:00-16:00 น.) ในช่วงเดือนพ.ค.และก.ย. (15:00-17:00 น.) ช่วงเดือน มิ.ย. ก.ค. และส.ค. (17:00-19:00) ค่าเช้าชม : ฟรี
การเดินทาง : ตั้งอยู่หลังล้อตเต้เวิลด์ เดินเท้า 10 นาที จากสถานีชัมซิล (Jamsil) บนเส้นทางรถไฟใต้ดินสาย 2

 

เซ็นทรัลซิตี้ คือศูนย์การพักผ่อนหย่อนใจหลายแบบ ตั้งอยู่ติดกับท่ารถด่วน ณ ที่นี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง เช่น โรงแรม JW Mariott อาคารมิลเลเนียม ศูนย์ประชุมนานาชาติ สปามาร์ควิส และศูนย์สุขภาพที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเกาหลี โรงหนังมัลติเพล็กซ์ 6 โรง มีแม้กระทั่งมอลล์ซึ่งแสดงและขายรถยนต์ของเกาหลีและต่างประเทศ มาร์ควิสพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่โต สวนสนุกไซเบอร์ ร้านขายหนังสือและภัตตาคารและบาร์หลายแห่ง

 

อัมซา-ดง (Amsa-dong) แหล่งค้นพบที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮันที่คังดอง-กู วัตถุโบราณหลายชิ้นปรากฎขึ้นในปี ค.ศ. 1925 เมื่อฝนที่ตกหนักทำให้น้ำล้นตลิ่งและเซาะดินออกไป ทำให้ค้นพบเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องใช้ที่ทำด้วยหิน รอบบริเวณนั้นจะมีซากของความเป็นอยู่แบบนีโอลิทิคคือย้อนไปถึง 6,000 ปีก่อนคริสตกาล
Note : โทร.02-34263867 ลงสถานีรถไฟสาย 8 ลงสถานีอัมซา-ดง (Amsa) เปิดเวลา 09:30-18:00น. (ถึง 17:00 น.ระหว่างเดือน พ.ย.-ก.พ.) ค่าเข้าชม : 500 วอน
แม่น้ำฮัน (Han River) แม่น้ำนี้คือสัญลักษณ์ของกรุงโซล และไหลผ่านกรุงโซลจากตะวันออกไปตะวันตก มีความลึกโดยเฉลี่ย 2.5 เมตร และกว้าง 175 เมตร มีสะพานข้ามแม่น้ำถึง 22 แห่งและเรือนำเที่ยวตลอดสาย ระหว่างยออีโด และชัมซิลผ่านตุ๊กซอม ที่ริมตลิ่งของแม่น้ำมีสวนตั้งอยู่ประมาณ 10 แห่ง ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา เช่นสนามฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และบาสเก็ตบอล และสระว่ายน้ำ มีแม้กระทั่งที่เล่นสกีน้ำ เรือ และตกปลา
ทัศนียภาพริมฝั่งทั้งสองข้างก็งดงามน่าชม ผู้ที่ไปเที่ยวกรุงโซลต้องลงเรือเที่ยวใช้เวลา 1 ชั่วโมง และมี 5 รอบ (ตั๋วลงเรือ 7,000 วอน) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-7854411-4 (บริษัท Semo Pleasure)

 

หน้าแรก