Make your own free website on Tripod.com

 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

เกาะบาหลี หรือ เดนปาซาร์: เมืองหลวงเก่าของราชวงศ์เม็นกวี เป็นที่รวมของศาสนะสถานฮินดู สมัยโบราณที่สวยงามและน่าสนใจ ผสมผสานกับชายหาดที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน

 

 

ยอดเขาคินตามานิ : ประกอบด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาและทะเลสาปบาตูร์ บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว บรรยากาศบนยอดเขานี้งามเสมือนหนึ่งเมืองในฝัน ที่เรายืนอยู่เหนือเมฆ และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ใต้ปุยเมฆไปสุดลูกตา

 

 

วัดโบราณอูลูวาตู: เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาและได้ชื่อว่าเป็น วัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง บนเกาะบาหลี มีการก่อสร้างตามสถาปัตยกรรม บาหลีโดยเฉพาะ สำหรับทุกท่านที่คลั่งไคล้กับความงามของธรรมชาติจะได้ชมความงาม ของ พระอาทิตย์ยามลับฟ้า ที่ขอบทะเล จะต้องกล่าวว่าพระอาทิตย์ตกที่นี่ สวยเกินกว่าจะพรรณนาเป็นคำพูดได้


 

การแสดงพื้นเมืองคาจั๊ก: เป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวเกาะบาหลี มีเค้าโครงเรื่องคล้ายกับรามเกียรติ์ของไทย แต่มีลีลาการรำและการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบาหลี ซึ่งสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง

 

 

วัด โบซาเกี๊ยะ : เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุด ของบาหลีและชาวบาหลีเคารพนับถือว่าเป็นวัดที่ ศักดิสิทธิที่สุด ของเมือง วัดนี้อยู่บนยอดเขาที่เมื่อท่านเดินขึ้นไปถึงแล้ว จะรู้สึกปิติว่าคุ้มค่าที่ได้มายังวัดโบราณที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้

 

 

ศาลโบราณเกอตาโกซ่า : เป็นศาลสถิตยุติธรรมโบราณของบาหลี ภายในตบแต่งประดั ประดาอย่างงดงามตระการตาเป็นเรื่องราวของมหาภารตะ

 


หมู่บ้านเซลัก : ศูนย์หัตกรรมประดิษฐ์เครื่องประดับและของใช้ที่ทำด้วยทองและ เงินอันวิจิตรพิศดารหมู่บ้านมาส : แหล่งชุมชนแกะสลักไม้ ระดับปรมาจารย์ของบาหลีที่แกะสลักต้นไม้ หรือรูปสลักเทพเจ้า นางฟ้า ชาวพื้นเมืองอินโดนีเซีย หรือเครื่องใช้ต่างๆที่สวยงามตัมปักสิริง : แหล่ง น้ำอันศักดิ์ของพระอินทร์ในวัดธีรตะเอ็นปลุ มีบ่อน้ำที่ชาวบาหลีโบราณ และตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน เชื่อถือในความศักดิสิทธิที่จะมาทำบุญ หรือชำระร่างกาย เพื่อให้หายจากโรคภัยหรือชำระล้างความอัปมงคลให้หายสิ้นไป

 


ระบำบารอง : นาฏศิลปนาฎศิลป์พื้นเมืองที่งดงามของบาหลีเป็นการแสดงการต่อสู้ของ ความดี และความชั่ว ซึ่งบารองเป็นฝ่ายคุณธรรมที่ดี กับฝ่ายความเลว และดุร้าย ซึ่งในที่สุดความดีก็สามารถเอาชนะแก่อธรรมได้ในตอนจบ


 

หน้าแรก